Mapa Iwonicz-Zdrój

(gmina Iwonicz-Zdrój / powiat Krosno / woj. podkarpackie)
Ukryj margines

Zdjęcia na mapie

 • w górnej części Placu Dietla: przed budynkiem Starych Łazienek Mineralnych - z 1869r., obiekt zwany niegdyś Dworcem Zdrojowym - nazwa ta wynikała z faktu, iż tu zajeżdżały dorożki, dyliżanse, karety dowożące kuracjuszy - też tych, co wysiadali z pociągu na stacji w m. Wróblik Szlachecki - gdzie na ścianie frontowej dworca był napis: "Rymanów - Zdrój", no i wtedy przez m. Klimkówka dowożono.
 • tzw. "Pamiątka" - obelisk z napisem na tablicy marmurowej, w podziękowaniu Karolowi hr. Załuskiemu. Pierwsza wzmianka o leczniczych właściwościach iwonickich źródeł pochodzi z dzieła Wojciecha Oczki z 1578r. - nadwornego medyka Stefana Batorego. Oprócz cennych wód w okolicy uzdrowiska znajdują się duże pokłady borowiny. Lesistość terenu podnosi jego walory bioklimatyczne i higieniczne.
 • witraż w drzwiach kaplicy szpitalnej w Excelsiorze. W szpitalu tym w sierpniu 1939r. przebywał jako kuracjusz mistrz opowieści reportażowej, nawiązujący do tradycji gawędy szlacheckiej Melchior Wańkowicz - wspomina o tym w "Ziele na kraterze". W kurorcie bywali też : Jan Kiepura i jego brat Władysław, Adam Didur, Józef Bliziński, Zygmunt Kaczkowski, Seweryn Goszczyński.
 • zabytkowy, uzdrowiskowy obiekt "BIAŁY ORZEŁ" - od strony Alei Partyzantów, która serpentynami prowadzi do Szpitala Uzdrowiskowego "Excelsior". W czerwcu 1914r. gościnnie przebywał Józef Piłsudski - późniejszy marszałek Polski i naczelnik państwa.
 • przed zabytkowym pomnikiem Michała Archanioła, który był szczególnym opiekunem braci szlacheckiej, tu miejsce też na przypomnienie szlachetnego, stosowanego ongiś hasła : "Dobra to obrona s kim Pan Bóg jest".
 • tu "rumieńców" potok Bełkotka nabiera a w Zdroju wody Iwonickiego Potoku zasili, tu Iwonką jest nazywany. Źródła mineralne występują w postaci samo- wypływów i odwiertów. Lesistość terenu, klimat, dobra przewietrzalność doliny, powietrze nasycone jodem i bromem sprawiają, że jesteśmy w jednym z najczystszych wśród krajowych uzdrowisk. Tam nie ma kominów, przemysłu.
 • są eksploatowane źródła ropy naftowej, są odwierty iwonickich słynnych wód leczniczych, po sąsiedzku pozyskuje się cenne borowiny, w bliskim sąsiedztwie w warzelniach i destylatorniach otrzymuje się solanki oraz sole jodobromowe i kąpielowe - hojna miejscowa matka natura - a i ulgę w cierpieniu niesie ! - i tak od stuleci...
 • odwiert wody zdrojowej - jeden z wielu, iwonicka woda to szczawa bromowo- jodowa z zawartością wolnego dwutlenku węgla. Jest to szczawa alkaliczno- słona oraz solanka z chlorkami sodu, potasu, z domieszką bromu i jodu. Wody stosowane są zarówno w kuracji pitnej jak i w kąpielach. Wielu uczonych, co o tych wodach pisali, w opisach wymieniłem, tu wspomnę dra Józefa Dietla.
 • szyb naftowy - infrastruktura technicznego uposażenia w temacie wydobycia ropy naftowej - tu na Górze Przedziwna, przy drodze do m. Lubatowa.
 • wzgórza otaczające dolinę zdroju porośnięte są lasami mieszanymi, będącymi pozostałością dawnej puszczy karpackiej i stanowią zagospodarowany park zdrojowy o powierzchni około 200 ha a zatem lesistość terenu podnosi walory bioklimatyczne, higieniczne i krajobrazowe uzdrowiska i okolic.
 • w altanie - przy pomniku historii i przyrody : "źródło Bełkotka". Pierwszą pracą poświęconą wyłącznie zdrojom iwonickim jest "Cenzura o wodzie iwonickiej" napisana w 1630r. przez lekarza przemyskiego Jana Sechkiniego. Wielkimi propagatorami uzdrowiska stali się autorzy prac : Teodor Torosewicz, Adam Barach, dr Czelakowski i dr Karol Hampeis - protektor Iwonicza w Wiedniu.
 • a tam po prawej : altana - pergola na końcu Alei Wincentego Pola a środkiem Bełkotka płynie - to autentyczna kraina przyrody, jeszcze stosunkowo nie przetworzonej rękami człowieka, pełna lasów, torfów, rezerwatów, borowin, źródeł, strumieni i potoków.
 • urokliwie,wprost ładnie i jakby bajecznie - ale czy te drzewa musiały być wycięte? - przy pomniku przyrody "Bełkotka".
 • nad źródłem tablica z wierszem Wincentego Pola, powyżej płaskorzeźba głowy poety, ze źródła dobywa się wraz z wodą ogromna ilość gazu bagiennego, który wydaje głośny bulgot, były kiedyś przypadki podpalenia tego gazu - nie należy tego czynić ! słup ognia może być obfity, może dojść do nieszczęścia - do poparzeń, ongiś gaszono świerkowymi gałęziami łomocząc po tafli wody.
 • z Alei Wincentego Pola w sąsiedztwie potoku Bełkotka a po prawej zbocze Góry Przedziwna - 551m npm,przy potoku można spotkać stanowiska konwalii majowej - piękne białe kwiecie i tu uwaga ! nawet żeby bardzo byłoby się spragnionym : nie wolno ! nie można ! pić wody np. rękoma z potoku, gdzie konwalia rośnie, można nabawić się zatrucia, niestrawności - toksyczne bulwy i tak to skutkuje !
 • na rozstaju szlaków, tu na zboczu Góry Przedziwnej - 551m npm, a można na Żabią Górę - 549m npm i dalej na Górę Glorieta - 550m npm względnie stąd na Górę Winiarską - 528m npm i przez Las Grabiński - tam pomnik martyrologii - i przez Ispak do Iwonicza Wsi - lub też przez Dolinę "Na Kawalcach" na Górę Borowinową - 482m npm a stamtąd do Rymanowa lub Klimkówki /są galerie/.
 • źródło "Bełkotka" - znajduje się w czworobocznym ocembrowaniu, z którego ulatnia się gaz ziemny wywołując bełkot wody. Uważana w minionych wiekach za najcenniejsze źródło lecznicze. Opisywana była jako "curiosum" przez lekarzy krajowych i zagranicznych. W XIX wieku sławione przez poetów.
 • znany historyk sztuki i wielki miłośnik Iwonicza dr Juliusz Ross wskazywał, iż największą osobliwość turystyczną stanowi centrum starego uzdrowiska, tworzące zabytkowy zespół przestrzenno-architektoniczny, o wyjątkowo dużej wartości zabytkowej. Tam też często goszczą zespoły estradowe, teatralne, pieśni i tańca - corocznie zespoły polonijne, też z wielu miast partnerskich.
 • "Bełkotka" jest ulubionym miejscem wycieczek i spotkań towarzyskich kuracjuszy i turystów. Do źródła znajdującego się w lesie na zachód od centrum uzdrowiska prowadzi malownicza aleja Wincentego Pola.
 • przy "Bełkotce" na postumencie z płaskorzeźbą Wincentego Pola - poety, wiersz sławiący pomnik historii i przyrody. Warto dodać, że pierwszym znanym lekarzem zdrojowym został dr Józef Pol - brat poety.
 • Gmina Iwonicz - Zdrój tablicę taką zamieściła na murach zabytkowego kiosku "Pawilonu nad Źródłami", mamy tu ponadto sposobność poznania wizerunku godła gminy.
 • na postumencie z popiersiem prof. dra Józefa Dietla - więcej w opisach zdjęć.
 • przy pomniku Józefa Dietla - profesora i doktora, który rozsławił Iwonicz w swoich pracach naukowych, nazywając go "Księciem Wód Jodowych".W pracach swoich udowodnił, że wody Iwonicza nie ustępują wodom modnych wówczas badów austriackich w Heilbrumie, Hall, Kreuznach. Na jego wniosek zrekonstruowano źródła uzyskując znaczny wzrost ich wydajności.
 • ośmioboczna glorieta z ustawionymi na wysokich postumentach kolumnami, dźwigającymi doryckie belkowanie i kopulasty dach, jest to "Pawilon nad Źródłami" Amelia i Karol, wybudowany w 1837 roku. Dalej : "Źródło Józefa" - murowany kiosk ustawiony w latach 20-tych XX wieku, w miejscu dawnego kiosku drewnianego z podcieniem wspartym na czterech kolumnach.
 • w kaplicy po lewej przy rzeźbie MB Uzdrowienia Chorych.
 • przy wejściu głównym do nowego kościoła - tablice na zewnętrznych murach.
 • nowy kościół - nawa i ołtarz główny i obustronne galeryjki.
 • kościół pw. św. Iwona i MB Uzdrowienia Chorych, poświęcenie i złożenie kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni miało miejsce 25 sierpnia 1991r., kościół poświęcono 27.08.1995r. a konsekrowano 21 maja 2000 roku.
 • w nowym kościele, ołtarz główny - przedstawia Chrystusa w otoczeniu aniołów.
 • w nowym kościele, w kaplicy bocznej po lewej : w formie rzeźby przedstawienie Matki Boskiej podającej rękę potrzebującemu uzdrowienia choremu.
 • potok Bełkotka urokliwie wody toczy, wody cenne - zmineralizowane, przez las mieszany - świerki, graby, sosny i jawory. Tam gleba borowiną pachnie i często ropą naftową. Często chwalono się, że muł pobrany śladowo z koryta potoku leczy wszystkie rodzaje świerzbu, liszaje oraz zastarzałe podagry i reumatyzm.
 • odkryta częściowo płytka tarcza korzeniowa jesionu - przy drodze do "Bełkotki".
 • "BIAŁY ORZEŁ" - obiekt uzdrowiskowy wzniesiony w 1912r. w stylu modnej wówczas w uzdrowiskach secesji szwajcarskiej, często wzbogacanej o formy miejscowego ciesielstwa, ta willa wybudowana przez majstra ciesielskiego Floriana Wajsa /Waisa ?/ z Klimkówki.
 • Plac Dietla - tam na środku do niedawna XIX wieczny wodotrysk, Władysław Bełza - poeta i pisarz /jego obelisk z 1905r. przy skoczniach narciarskich w dolinie "Na Kawalcach" przekazał, iż "To samo, co powiedziano o Placu św. Marka w Wenecji, że jest najwspanialszym salonem pod otwartym niebem, toż samo, w mniejszych tylko rozmiarach da się zastosować do tego placu".
 • altana - dawniej kiosk w kształcie gloriety, przy placu będącym miejscem promenady, koncertów, występów i spotkań towarzyskich.
 • "Dom Zdrojowy" - wybudowany w 1860r. , ciekawy przykład drewnianej zabudowy, piętrowy, ze zdobnymi obramowaniami okien, podwójnym, stylizowanym dachem oraz okrytą lożą. We wnętrzu mieściła się niegdyś piękna sala balowa, dziś tam Gminny Ośrodek Kultury, informacja turystyczna, kino "Wczasowicz" oraz restauracja "Galicja".
 • willa "Bazar" - wzniesiona w latach 1876-80, jej charakterystycznym i niewątpliwym elementem jest ozdobna wieża zegarowa.
 • na budynku "Łazienek" : medalion i tablica upamiętniająca lekarza, ortopedę i zasłużonego dla uzdrowiska dra Aleksiewicza.
 • w pijalni wód mineralnych, tu można ponadto zaopatrzyć się w produkty Uzdrowiska Iwonicz : kostki borowinowej, soli jodobromowej, soli kąpielowej, balsamów i żelów.
 • popiersie Józefa Dietla - zasłużonego polskiego uczonego, prowadzącego badania w uzdrowisku i jego wskrzesiciela oraz spopularyzował kurort, nazywając Iwonicz "księciem wód jodowych".

Miejscowości w najbliższej okolicy

  Zobacz też noclegi w innych miejscowościach

  Aktualna pogoda w tym rejonie

  temp.:
  11 °C

  zobacz: Pogoda Iwonicz-Zdrój

  Ostatnio komentowane miejsca

  • 5.00Wodzisław Śląski, foto2015-05-27 19:56:56

   Temat ciekawy ,poprawnie ujęty ale bajery to zasługa softu aparatu .Według mnie pasują do obrazu ...

  • 5.00Wodzisław Śląski, foto2015-05-27 16:15:56

   Przepraszam chodziło o "cuda" a i uda mogą być ciekawe.0zdvu

  • 5.00Wodzisław Śląski, foto2015-05-27 06:57:22

   takie "uda" wychodzą w nikonie D90

  • 5.00Wodzisław Śląski, foto2015-05-26 22:32:36

   W jakim programie wychodzą takie uda ?

  • Skotniki, foto: no, jakże nie wyciąć? - nie wyeksponować! nikomu nie ubędzie a nam wiedzy przybędzie, chcieć jeno trza... zapraszam do galerii m. Koprzywnica - tam o abp.2015-05-26 19:10:07

   witam ! - na topie jest "być toksycznym - pluć jadem" a wystarczy 3 /słownie : trzy/ zdania z za...

  Zgłoś błąd w działaniu strony<