Mapa Iwonicz-Zdrój

(gmina Iwonicz-Zdrój / powiat Krosno / woj. podkarpackie)

Ostatnio szukane

Ukryj margines

Zdjęcia na mapie

 • w centrum kurortu : zabytkowy obiekt uzdrowiskowy "Mały Orzeł". Karol hrabia Załuski był założycielem uzdrowiska, jego córka Emma w roku 1849 poślubiła Teofila hr. Ostaszewskiego zaś dziadkiem Emmy był książę Michał Kleofas Ogiński - i od lat - corocznie jesienią w kinie "Wczasowicz" koncert muzyki poważnej z cyklu festiwalu im. Ogińskiego. Zapraszam do galerii : Wzdów, Klimkówka.
 • przed kościółkiem św. Iwona, wyjątkowej świątyni o cechach kościoła z kurortu.
 • urokliwie,wprost ładnie i jakby bajecznie - ale czy te drzewa musiały być wycięte? - przy pomniku przyrody "Bełkotka". Kiedyś na obelisku z głową poety W.Pola na tablicy był tekst : " W cieniu tych lasów, coś tam szemrząc słodko. / Dziś jak przez wieki witasz nas Bełkotko. // Cichy się płomień z twych nurtów dobywa, / Co jak natchnienie przez puszczę przepływa". - wspom. M.Orłowicza.
 • źródło "Bełkotka" - znajduje się w czworobocznym ocembrowaniu, z którego ulatnia się gaz ziemny wywołując bełkot wody. Uważana w minionych wiekach za najcenniejsze źródło lecznicze. Opisywana była jako "curiosum" przez lekarzy krajowych i zagranicznych. W XIX wieku sławione przez poetów a Wincenty Pol napisał o "Bełkotce" w "Pieśni o ziemi naszej".
 • odkryta częściowo płytka tarcza korzeniowa jesionu - przy drodze do "Bełkotki". W temacie : polecam też "buki kroczące" - w galerii m. Hołuczków.
 • tzw. "Pamiątka" - obelisk w kształcie ostrosłupa z piaskowca z tablicą - hrabiemu Karolowi Załuskiemu, nad potokiem Bełkotka, pod obeliskiem : śluza. Warto też wiedzieć, iż wspomniany hrabia był wcześniej naczelnym wodzem Powstania Listopadowego na Litwie, jego córka Emma w 1849r. wyszła za mąż za Wojciecha Teofila hr. Ostaszewskiego - zapraszam do galerii : Wzdów,Klimkówka.
 • w nowym kościele, w kaplicy bocznej po lewej : przedstawienie Matki Boskiej - w formie rzeźby, podającej rękę potrzebującemu dla uzdrowienia chorego, jest gorliwą sługą chorych i cierpiących - kuracjuszy iwonickiego kurortu - umacnia ich miłość oraz pobudza do wiary i świętości.
 • są eksploatowane źródła ropy naftowej, są odwierty iwonickich słynnych wód leczniczych, po sąsiedzku pozyskuje się cenne borowiny, w bliskim sąsiedztwie w warzelniach i destylatorniach otrzymuje się solanki oraz sole jodobromowe i kąpielowe, cenne dla kuracjuszy są okłady z mułu ponaftowego - hojna miejscowa matka natura - a i ulgę w cierpieniu niesie ! - i tak od stuleci...
 • szyb naftowy - infrastruktura technicznego uposażenia w temacie wydobycia ropy naftowej - tu na Górze Przedziwna, przy drodze do m. Lubatowa. Wśród okolicznych wzgórz jest dużo czynnych lub zamarłych w bezruchu pomp - kiwonów, starych kieratów i innych niemal już muzealnych urządzeń.
 • duże nachylenie stoku i aby utrzymać się na spadku - drzewo wykształciło bardzo solidną szyję korzeniową z tzw. nabiegami, którymi niczym pazurami wbija się w podłoże. Na rozrośniętej szyi widoczne są liczne guzowate zgrubienia, a od mniej nasłonecznionej strony pień obficie porośnięty jest brodą mchów i porostów. Widać twardą walkę tych drzew o byt, przetrwanie, o życie !...
 • BAZAR - z lat 1876-1880, zbudowany na rzucie poziomym w kształcie zbliżonym do litery H z czworoboczną wieżą zegarową przy narożniku południowo- -zachodnim. Góruje swoją wieżą nad innymi budynkami. W sąsiedztwie też wiele przykładów architektury willowej z przełomu XIX i XX wieku, których stylowa uroda ucieszy oko każdego estety - wczasowicza, kuracjusza czy turysty.
 • ze zbocza Góry Borowinowej - 482m npm, hen w dole Ispak, po prawej Las Piekliska, zaś tu blisko - opodal warsztatów kopalnictwa naftowego, z siodła góry - potok Klimków źródła bierze.
 • willa "Bazar" - wzniesiona w latach 1876-80, jej charakterystycznym i niewątpliwym elementem jest ozdobna wieża zegarowa. Corocznie 6 dni tańca, śpiewu, muzyki - koncerty festiwalowe, a m.in. "Wesołe Ludki" - południowo zachodnie centrum tańców ludowych przy Zjednoczeniu Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Chicago - USA.
 • u podnóża Góry Przedziwna - 553m npm, w bliskości Alei Leśnej : zespół basenów kąpielowych, dalej przejście na kompleks skoczni narciarskich - wytyczał je znany zakopiański skoczek p. Bronisław Czech, jest ponadto stok slalomowy,obok strzelnica sportowa - Iwonicz słynął z biathlonistów. Dalej pomnik ma Władysław Bełza - autor "Kto Ty jesteś, Polak mały" - pracował w kurorcie.
 • altana - dawniej kiosk w kształcie gloriety, przy placu będącym miejscem promenady, koncertów, występów i spotkań towarzyskich. Mimo ciągłej rozbudowy i rozwoju uzdrowisko zachowało dawny, kameralny charakter, jakże różny od popularnych hałaśliwych kurortów. Panuje w nim cisza i spokój, atmosfera sprzyjająca leczeniu i wypoczynkowi.
 • na obelisku - w rocznicę 400 lat uzdrowiska i medalion z Wojciechem Oczko. Od wieków zastosowanie miało tu w kurorcie hasło : "ból minie - po solance i borowinie" - warte zapamiętania !
 • w górnej części Placu Dietla: przed budynkiem Starych Łazienek Mineralnych - z 1869r., obiekt zwany niegdyś Dworcem Zdrojowym - nazwa ta wynikała z faktu, iż tu zajeżdżały dorożki, dyliżanse, karety dowożące kuracjuszy - też tych, co wysiadali z pociągu na stacji w m. Wróblik Szlachecki - gdzie na ścianie frontowej dworca był napis: "Rymanów - Zdrój", no i wtedy przez m. Klimkówka dowożono.
 • tzw. "Pamiątka" - obelisk z napisem na tablicy marmurowej, w podziękowaniu Karolowi hr. Załuskiemu. Pierwsza wzmianka o leczniczych właściwościach iwonickich źródeł pochodzi z dzieła Wojciecha Oczki z 1578r. - nadwornego medyka Stefana Batorego. Oprócz cennych wód w okolicy uzdrowiska znajdują się duże pokłady borowiny. Lesistość terenu podnosi jego walory bioklimatyczne i higieniczne.
 • witraż w drzwiach kaplicy szpitalnej w Excelsiorze. W szpitalu tym w sierpniu 1939r. przebywał jako kuracjusz mistrz opowieści reportażowej, nawiązujący do tradycji gawędy szlacheckiej Melchior Wańkowicz - wspomina o tym w "Ziele na kraterze". W kurorcie bywali też : Jan Kiepura i jego brat Władysław, Adam Didur, Józef Bliziński, Zygmunt Kaczkowski, Seweryn Goszczyński.
 • zabytkowy, uzdrowiskowy obiekt "BIAŁY ORZEŁ" - od strony Alei Partyzantów, która serpentynami prowadzi do Szpitala Uzdrowiskowego "Excelsior". W czerwcu 1914r. gościnnie przebywał Józef Piłsudski - późniejszy marszałek Polski i naczelnik państwa.
 • przed zabytkowym pomnikiem Michała Archanioła, który był szczególnym opiekunem braci szlacheckiej, tu miejsce też na przypomnienie szlachetnego, stosowanego ongiś hasła : "Dobra to obrona s kim Pan Bóg jest".
 • tu "rumieńców" potok Bełkotka nabiera a w Zdroju wody Iwonickiego Potoku zasili, tu Iwonką jest nazywany. Źródła mineralne występują w postaci samo- wypływów i odwiertów. Lesistość terenu, klimat, dobra przewietrzalność doliny, powietrze nasycone jodem i bromem sprawiają, że jesteśmy w jednym z najczystszych wśród krajowych uzdrowisk. Tam nie ma kominów, przemysłu.
 • odwiert wody zdrojowej - jeden z wielu, iwonicka woda to szczawa bromowo- jodowa z zawartością wolnego dwutlenku węgla. Jest to szczawa alkaliczno- słona oraz solanka z chlorkami sodu, potasu, z domieszką bromu i jodu. Wody stosowane są zarówno w kuracji pitnej jak i w kąpielach. Wielu uczonych, co o tych wodach pisali, w opisach wymieniłem, tu wspomnę dra Józefa Dietla.
 • wzgórza otaczające dolinę zdroju porośnięte są lasami mieszanymi, będącymi pozostałością dawnej puszczy karpackiej i stanowią zagospodarowany park zdrojowy o powierzchni około 200 ha a zatem lesistość terenu podnosi walory bioklimatyczne, higieniczne i krajobrazowe uzdrowiska i okolic.
 • w altanie - przy pomniku historii i przyrody : "źródło Bełkotka". Pierwszą pracą poświęconą wyłącznie zdrojom iwonickim jest "Cenzura o wodzie iwonickiej" napisana w 1630r. przez lekarza przemyskiego Jana Sechkiniego. Wielkimi propagatorami uzdrowiska stali się autorzy prac : Teodor Torosewicz, Adam Barach, dr Czelakowski i dr Karol Hampeis - protektor Iwonicza w Wiedniu.
 • a tam po prawej : altana - pergola na końcu Alei Wincentego Pola a środkiem Bełkotka płynie - to autentyczna kraina przyrody, jeszcze stosunkowo nie przetworzonej rękami człowieka, pełna lasów, torfów, rezerwatów, borowin, źródeł, strumieni i potoków.
 • nad źródłem tablica z wierszem Wincentego Pola, powyżej płaskorzeźba głowy poety, ze źródła dobywa się wraz z wodą ogromna ilość gazu bagiennego, który wydaje głośny bulgot, były kiedyś przypadki podpalenia tego gazu - nie należy tego czynić ! słup ognia może być obfity, może dojść do nieszczęścia - do poparzeń, ongiś gaszono świerkowymi gałęziami łomocząc po tafli wody.
 • z Alei Wincentego Pola w sąsiedztwie potoku Bełkotka a po prawej zbocze Góry Przedziwna - 551m npm,przy potoku można spotkać stanowiska konwalii majowej - piękne białe kwiecie i tu uwaga ! nawet żeby bardzo byłoby się spragnionym : nie wolno ! nie można ! pić wody np. rękoma z potoku, gdzie konwalia rośnie, można nabawić się zatrucia, niestrawności - toksyczne bulwy i tak to skutkuje !
 • na rozstaju szlaków, tu na zboczu Góry Przedziwnej - 551m npm, a można na Żabią Górę - 549m npm i dalej na Górę Glorieta - 550m npm względnie stąd na Górę Winiarską - 528m npm i przez Las Grabiński - tam pomnik martyrologii - i przez Ispak do Iwonicza Wsi - lub też przez Dolinę "Na Kawalcach" na Górę Borowinową - 482m npm a stamtąd do Rymanowa lub Klimkówki /są galerie/.
 • znany historyk sztuki i wielki miłośnik Iwonicza dr Juliusz Ross wskazywał, iż największą osobliwość turystyczną stanowi centrum starego uzdrowiska, tworzące zabytkowy zespół przestrzenno-architektoniczny, o wyjątkowo dużej wartości zabytkowej. Tam też często goszczą zespoły estradowe, teatralne, pieśni i tańca - corocznie zespoły polonijne, też z wielu miast partnerskich.
 • "Bełkotka" jest ulubionym miejscem wycieczek i spotkań towarzyskich kuracjuszy i turystów. Do źródła znajdującego się w lesie na zachód od centrum uzdrowiska prowadzi malownicza aleja Wincentego Pola.
 • przy "Bełkotce" na postumencie z płaskorzeźbą Wincentego Pola - poety, wiersz sławiący pomnik historii i przyrody. Warto dodać, że pierwszym znanym lekarzem zdrojowym został dr Józef Pol - brat poety.
 • Gmina Iwonicz - Zdrój tablicę taką zamieściła na murach zabytkowego kiosku "Pawilonu nad Źródłami", mamy tu ponadto sposobność poznania wizerunku godła gminy.
 • na postumencie z popiersiem prof. dra Józefa Dietla - więcej w opisach zdjęć.
 • przy pomniku Józefa Dietla - profesora i doktora, który rozsławił Iwonicz w swoich pracach naukowych, nazywając go "Księciem Wód Jodowych".W pracach swoich udowodnił, że wody Iwonicza nie ustępują wodom modnych wówczas badów austriackich w Heilbrumie, Hall, Kreuznach. Na jego wniosek zrekonstruowano źródła uzyskując znaczny wzrost ich wydajności.
 • ośmioboczna glorieta z ustawionymi na wysokich postumentach kolumnami, dźwigającymi doryckie belkowanie i kopulasty dach, jest to "Pawilon nad Źródłami" Amelia i Karol, wybudowany w 1837 roku. Dalej : "Źródło Józefa" - murowany kiosk ustawiony w latach 20-tych XX wieku, w miejscu dawnego kiosku drewnianego z podcieniem wspartym na czterech kolumnach.
 • w kaplicy po lewej przy rzeźbie MB Uzdrowienia Chorych.
 • przy wejściu głównym do nowego kościoła - tablice na zewnętrznych murach.
 • nowy kościół - nawa i ołtarz główny i obustronne galeryjki.
 • kościół pw. św. Iwona i MB Uzdrowienia Chorych, poświęcenie i złożenie kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni miało miejsce 25 sierpnia 1991r., kościół poświęcono 27.08.1995r. a konsekrowano 21 maja 2000 roku.

Miejscowości w najbliższej okolicy

  Zobacz też noclegi w innych miejscowościach

  Aktualna pogoda w tym rejonie

  temp.:
  15 °C

  zobacz: Pogoda Iwonicz-Zdrój

  Ostatnio komentowane miejsca

  • 4.00Bielawa Górna, foto: W malinowym chruśniaku2016-06-29 05:21:16

   Nie -oczekuje Breakxitu !.

  • 4.00Bielawa Górna, foto: W malinowym chruśniaku2016-06-28 23:19:58

   chruśniaczy

  • 4.00Bielawa Górna, foto: W malinowym chruśniaku2016-06-28 17:11:56

   Co ona tam robi?

  • Reszel, foto: 20132016-06-28 16:59:57

   myślałem że to most wojsko mi się przypomniało

  • Końskie, foto: przed: kaplicą pw. św. Andrzeja Boboli, wzniesiona w 1938 roku, opuszczona.2016-06-28 16:58:44

   re - witam, my tam docieramy - gdzie sygnał zasięgu nie dociera toteż proszę nie pytać, kibicować...

  Zgłoś błąd w działaniu strony
  lub podziel się z nami uwagami
  na temat jej funkcjonalności

  Dalej


  Nowe zasady dotyczące cookies.
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
  Więcej szczegółów znajdziesz w dziale Polityka Cookies