Mapa Wola Sękowa

(gmina Bukowsko / powiat Sanok / woj. podkarpackie)

Ostatnio szukane

Ukryj margines

Zdjęcia na mapie

 • grupa podgląda, czy wędkarz połów ma udany - chęci mu nie brak, bo czas jakiś już "tam na stanowisku" ale pewnie nie wie, że zanęcić wpierw trzeba! przy temacie : patronem rybaków i wędkarzy jest św. Andrzej. "Wędkarz" - ta rzeźba dłuta Marcina Myśliwca - przepadł, odpłynął spiętrzoną wodą Pielnicy, jest obecnie współczesne dzieło rzeźbiarza.
 • w miejscu zwanym "Pod ciurkiem" - tam kapliczka wśród pól, przy gościńcu. No i : "Na świętej Tekli /23 IX/ będziemy ziemniaki piekli". Święta Tekla - pierwsza męczennica Kościoła - przedstawiana wraz z płonącym ogniskiem, wężami oraz lwem, była orędowniczką w czasie zagrożenia pożarem, miała także chronić od zagrożenia chorobami i zarazą a wędrujących Żydów do wsi nie wpuszczano.
 • przed obeliskiem z tablicą i udekorowaniem artyście Adamowi Didurowi poświęconych,ufundowanym przez mieszkańców wsi w 1984r. dla uczczenia 110 rocznicy urodzin światowej sławy śpiewaka - stąd pochodził. Monument zaprojektowany został przez p. Mariana Czaplę - miejscowego rzeźbiarza, malarza, muzyka i poetę, laureata wielu konkursów i wystaw.
 • kościół pw. św. Michała Archanioła - kaplica dojazdowa parafii św. Mikołaja w Nowotańcu, zbudowany w latach 1989 - 1993.
 • są różne odcienie zieleni - ale tu najbardziej soczysta, najbujniejsza a topografia i ukształtowanie terenu, sprzyjający mikroklimat, bogactwo flory i fauny oraz przyjaźnie nastawieni mieszkańcy są magnesem dla chcących poznać te okolice.
 • tam w zakrzaczeniu potok płynie - co zwie się Pielnica, są nad nim zdjęcia w m. Nadolany a później w m. Pielnia i w m. Długie i stanowi dalej granicę powiatów sanockiego i brzozowskiego - a to ukazane w galerii m. Wzdów, a jeszcze dalej zasili rzekę Wisłok - a tam przy okazji polecam galerię m. Besko. Tu - w górę potoku jest przysiółek Roztoka - tam Adam Didur na świat przyszedł, był synem diaka cerkiewnego, światową sławę zdobył.
 •  
 • Właścicielem majątku Wola Senkowa był Andrzej Wiktor, wyznania rzymskokatolickiego, we wsi nie było kościoła toteż z dworu dojeżdżano do Nowotańca no i przy podjeździe na wzniesienie dzielące obie wsie, po lewej, tuż przy drodze wzniesiono kapliczkę św. Tekli - miała i ma chronić mieszkańców wsi od ognia i zarazy - niegdyś częstych klęsk żywiołowych.
 • kapliczka z figurą św. Tekli, półkoliście otoczona kamiennym murkiem, schody też kamienne i dziedziniec - odnowiona, zadbana, ukwiecona. Święta Tekla - tu w rzeźbie przedstawiona wraz z pozorowanym płonącym ogniskiem, wężami oraz lwem. Była ona orędowniczką w czasie zagrożenia pożarem, miała także chronić od zagrożenia chorobami i zarazą. No i : "Na świętej Tekli /23 IX/ będziemy ziemniaki piekli".
 • staw - w założeniu parkowym, przydworskim. Brzegi porasta tatarak i kosaciec, na tafli często widoczne stanowiska osoki aloesowatej z ostrymi, mięsistymi liśćmi o dł. nawet 40 cm i niemal 4 cm szerokości, ma piękne białe kwiaty z żółtymi pręcikami, ponadto występują tu : rogatek, łyżka żabia, ziele szczupakowate, lilie wodne, nożyce raka, kwiat wikliny, kaczeniec, kwiat jodły, mięta wodna.
 • przy jednym ze stawów - tam doskonale rozwija się fitoplankton, roślinność zanurzona i szuwarowa, a także kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego - drobne organizmy zwierzęce, unoszące się swobodnie w toni wodnej i różne gatunki ryb - w bajkowej scenerii ogrodu / arboretum dra Bukreja.
 • na terenie Uniwersytetu Ludowego - przy plenerowych eksponatach, położenie ośrodka kształcenia na skraju wioski wśród łąk, gór i plenerowej galerii rzeźb - jak nam akcentowano - sprzyja twórczej pracy i odnajdowaniu własnych dróg i realizacji pragnień. W bogaty świat technik opartych na pracy ludzkich rąk wprowadzają tu mistrzowie rzemiosła i artyści.
 • lilie wodne, grzybienie białe i grążele żółte - na powierzchni wody pięknie prezentują się zielone liście pływające a pod wodą zielone łąki roślin całkowicie zanurzonych - to na stawach w ogrodzie dra Bukreja.
 • obcując z takim przekazem natury cieszymy się chwilą, zapewniamy sobie wytchnienie i odpoczynek - żółciejące liście po prawej to miłorząb japoński, wzięliśmy po kilka spadłych listków, po wysuszeniu jako zakładka w książce przypominać będą o tych chwilach, zapachu i kolorach.
 • są barwy i kolory - podziwiać i zachwalać będziemy, jak tu za każdym razem !
 • w bajkowej scenerii ogrodu / arboretum dra Bukreja, tu : przed jedną z wielu iluzorycznych "bram do raju" - dla oczu, powonienia i serca !
 • ogród przystrojony kwitnącymi krzewami - kwieciem egzotycznym, aranżacja zachwycająca, w kompozycjach widać wszędzie kunszt ogrodnika !
 • kto tak rzeźbić potrafi ? kto takie dróżki poprowadził / wykreślił ? zwraca uwagę styl charakteryzujący się symetrią, proporcją, prostymi i harmonijnymi układami kwater, - a centralnie pewnie trzmielina czerwienieje !
 • na zdjęciu: po obu stronach parkowej ławki - platany. Przy temacie : pan Mieczysław Fogg śpiewał piosenkę ze słowami Mariana Hemara : "w parku pod kasztanem / pani siądzie z panem..." - piękne !
 • no i ? - mają ludzie pasje ! - pozazdrościć należałoby, ale i też dziękujemy, że podziwiać mogliśmy - a chwalimy przy każdej sposobności...
 • centralnie na zdjęciu : ciek wodny bo projektant ogrodu wykorzystał spływający ze zbocza potok - Pielnica się nazywa - i jego wody wzbogacają zasoby trzech stawów - woda kaskadowo zasila kolejne akweny - są śluzy, pomosty, brzegowe nasadzenia, mostki, platformy - i jakby nic przypadkowo, wszystko dopieszczone, przemyślane i monitorowane - gratulujemy no i dziękujemy !
 • tu wiele może zaskoczyć ! - urodą i egzotyką, coś się w życiu widziało ale też i tu dużo do zobaczenia, poznania, podziwiania - gratulujemy !
 • kapliczka przy rozstaju dróg : na Wolę Jaworową - na Roztokę - na Wolę Sękową, mszalna - tam nabożeństwo mogło być sprawowane m.in. msza pogrzebowa - by ze zmarłym nie jeździć do odległego kościoła - w tym przypadku do m. Bukowsko lub m. Nowotaniec /są galerie - zapraszam/ a tu we wsi cerkiew była - widoczna dzwonnica a poniżej cmentarz wyznawców obu obrządków.
 • miłorząb japoński - w ogrodzie z egzotycznymi / bajkowymi nasadzeniami. Przy temacie : w kurorcie Iwonicz - Zdrój /stąd ok. 20 km/ też rośnie jeden - duży, wiekowy - napewno nasadzony w okresie m.wojennym a może i wcześniej - od Placu Dietla w stronę pomnika przyrody "Bełkotka" - po prawej od drogi, u podstawy zbocza na którym "Ziemowit" - kiedyś nazwa "Rzepicha",dalej "Piast".
 • kapliczka szafkowa z rzeźbą przedstawiającą św. Teresę - jest przez artystę opisane w podstawie / bazie, przy temacie : ta święta niesie pomoc w bólach głowy i serca - poprosić w modlitwie trzeba ! Przydrożne znaki wiary - świątki, krzyże i kaplice przydrożne, śródpolne, przydomowe, śródleśne, na rozstajach dróg - świadczą o trwaniu w wierze, czci, hołdzie i pobożności mieszkańców.
 • ze zbiorów prywatnych: kartka pocztowa okolicznościowa. Urodzony w tej wsi, bas wszechczasów występował w roli "Wilhelma Tella", "Borysa Godunowa" a z Lilianą Zamorską w "Tosce" - 1927 rok.
 • przed / obok : kapliczki z krzyżem - opis tego krzyża przy innym zdjęciu. Przy temacie : ok. 12-15 km od tej wsi,po drugiej - południowym zboczu pasma Beskidu była wieś Przybyszów - później całkowicie wysiedlona, tam do II w. św. działał kamieniołom i słynny był przybyszowski piaskowiec a i twórcy / rzemieślnicy słynni byli - i pewnie wiele tych dzieł na okolicznych galeriach - podziwiamy.
 • krzyż żeliwny o ubogaconej inskrypcji z medalionem - osadzony w kamiennym postumencie - zwraca uwagę odłamany kiść wici roślinnej z symetrycznej formy dekoracji - były akcje przesiedleńcze i ten fakt może tłumaczyć potrzebę / pragnienie zabrania z sobą jakichś świętych elementów z uposażenia / wystroju wsi, która wiecznie w pamięci pozostanie a przez ten "boski ślad" czczona będzie.
 • figura św. Tekli - w niebieskiej szacie, czerwonej sukni, o długich prostych, spadających na ramiona włosach, przykrytych zazwyczaj chustą, w większości ujęć - tu też - ma bose stopy, w jej szatach dominuje czerwień a w oczy rzucają się bardzo szerokie rękawy - w kapliczce przy gościńcu z dworu w Woli Sękowej do Nowotańca. W m.Górki - św.Bartłomiej - polecam galerię i opisy-warto!
 • przed kapliczką św. Tekli - czczonej pierwszej męczennicy chrześcijańskiej, w liturgii religii prawosławnej : Równej Apostołom, często przedstawianej z płonącym stosem i lwami /lwem/ u bosych stóp, z krzyżem lub księgą w dłoni, imię Jej wymieniane było w litanii do Wszystkich Świętych. Wielka cześć oddawana w diecezjach : warmińskiej, chełmińskiej i łomżyńskiej.
 • krzyż żeliwny - osadzony na wysokim murowanym postumencie, ubogacona ornamentyka ale komuś potrzebna była dłoń Chrystusa Ukrzyżowanego - prawa dłoń - może miała wskazywać "dalsze życiowe szlaki" ? - może po konieczności przesiedleń pod koniec wojny a może nawet parę lat po jej zakończeniu, może komuś i jego rodzinie w "dalszej wędrówce i wyznaczaniu szlaków" pomocna była ?
 • ślady wiary i kultury żyjących tu niegdyś - później zazwyczaj przesiedlonych - krzyż na postumencie a w niszy oszklonej figura Matki Boskiej a niżej złożone medaliony, będące pewnie kiedyś ubogaceniem / składową innych kapliczek czy przydrożnych krzyży.
 • trzmielina pospolita - żywopłot "zainicjowała" a te plechy - porosty - mchy / trawertyny i jeszcze uroku dodają - ale tam wszystko urokliwe, egzotyczne, insze... tą trzmielinę nazywają też : kardynalskie czapki - dużo podobieństw !
 • w parku dworskim, przy stawach - świat kolorowy, pełen zaskoczeń a oko fleszu wszędzie sięgnąć może i w sposób przeróżny utrwalić !
 • kto tam nie był, nie widział - może "i nie czuć" a wtedy dużo traci, wprost ubogim się staje, toteż : sugerujemy by tam być a wtedy łatwiej / prościej będzie można zrozumieć ! - tam jest ULRA a samo to wiele tłumaczy... dzwoneczek z dłoni zwisał i jakaś plugawa men.... się nie bała i ... no i go nie ma !
 • ukształtowanie terenu, sprzyjający mikroklimat, bogactwo flory i fauny oraz przyjaźnie nastawieni mieszkańcy są magnesem dla chcących poznać te okolice.
 • modrzew - na zimę igliwie zrzuca / traci - a po pniu egzotyczny bluszcz wspina się, oplata, wije się - to w ogrodzie / arboretum - polecam inne zdjęcia, warto !
 • takie "sielskości pełne" przekazy witają "żądnych lepszego jutra" studentów Uniw. III Wieku z Sanoka - toż to uczta dla serca i oczu ! wnuki będą to i radości... a babcią czy dziadkiem być tj. "dziadostwo uprawiać" - to wspaniała rzecz / stan / ranga !
 • postument pod krzyżem przydrożnym - dzięki temu, że od 1996r. tam pobudowali dom państwo Barbara i Wiesław Drozdowie, krzyż odzyskał dawny blask - został pospawany i pomalowany a kamień odczyszczony i zakonserwowany, dzięki czemu zostało wyeksponowane nazwisko jego pierwotnych fundatorów.
 • krzyż przydrożny - na postumencie inskrypcja, dziękczynny,ufundowany przez ówczesnych mieszkańców wsi : Ewę i Fiodora Szczipałów - Rusinów, wyznania greko-kat., wyjechali ze wsi w 1946r. Krzyż stał przy domu pp.Drozdów, z powodu poszerzania drogi w l.80-tych p.Maria Kondyjowska krzyż przeniosła a od 20-tu lat stał się "oczkiem w głowie" pp.Drozdów.

Miejscowości w najbliższej okolicy

  Zobacz też noclegi w innych miejscowościach

  Aktualna pogoda w tym rejonie

  temp.:
  12 °C

  zobacz: Pogoda Bukowsko

  Ostatnio komentowane miejsca

  • Gołkowice Dolne, foto: Gołkowice Dolne_Zespół zabudowy ulicowej (XVIII-XIX w.). Drewniane domy ustawione szczytami do drogi, połączone murami, z drewnianymi bramami.2018-04-16 19:05:53

   Nie drewniane tylko w większości kamienne ,mieszkam w jednym z nich:)

  • 4.50Rychtal, foto: Kiedyś kościół p.w Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela od 1989r zmieniono na kościół pod wezwaniem Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w 1991-2001r wnętrze gruntownie odnowiono,konsekracja 3 grudnia 2000r.2018-04-15 16:03:56

   Obok kościoła na ul. Kościelnej ( ostatnie wejście ) mieszkała moja Babcia ( zmarła w listopadzie...

  • 4.50Rychtal, foto: Kiedyś kościół p.w Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela od 1989r zmieniono na kościół pod wezwaniem Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w 1991-2001r wnętrze gruntownie odnowiono,konsekracja 3 grudnia 2000r.2018-04-15 15:19:46

   Moja siostra Maria Jańska w Rychtalu się urodziła w 1945 r i tu była ochrzcona . Później mieszkal...

  • 4.75Zgorzelec, foto: Zgorzelec.Stołówka po byłej JW 2885.2018-03-22 18:55:48

   Ciebie PINIO też na wspominki wzięło? Najwięcej zdjęć to miał chyba twój ziomal Witek"Mandaryn". ...

  • 0.50Olsztyn, foto: Zamek Olsztyn w XIV wieku wzniósł król Kazimierz Wielki. W swej historii był on m.in. atakowany przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga - 1587r. oraz Szwedów - 1656r.2018-03-22 15:03:55

   byli sobie .....

  Zgłoś błąd w działaniu strony
  lub podziel się z nami uwagami
  na temat jej funkcjonalności

  Dalej


  Nowe zasady dotyczące cookies.
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
  Więcej szczegółów znajdziesz w dziale Polityka Cookies