Mapa Zagórz

(gmina Zagórz / powiat Sanok / woj. podkarpackie)

Ostatnio szukane

Ukryj margines

Zdjęcia na mapie

 • Przeprowadzone zostaną także prace konserwatorskie murów w obrębie ogrodu i wieży. Projekt przewiduje "rewitalizację ogrodu klauzurowego". Zostaną posadzone rośliny, urządzone alejki, ustawione ławeczki.
 • Całość otaczał mur obronny z basztami, zachowane resztki murów ze śladami podziałów na cele mnichów, z otworami strzelniczymi. Polecam lekturę "Grób Nieczui" - autor Zygmunt Kaczkowski, tam o dziejach w tym zespole klasztornym Karmelitów Bosych. Zapraszam też do galerii i opisów m. Bereżnica Wyżna - tam gospodarzył, mieszkał i tworzył.
 • kościół klasztoru Karmelitów Bosych - widoczna wieża z tarasem widokowym. W dziejach biblijnych występował Nabal - grubiański karmelita i on strzyże swe owce a naśladujący go diabeł strzyże wieprza, który protestując strasznie głośno kwiczy - zdziera sobie płuca, to nawiązuje do : wiele hałasu o nic, góra porodziła mysz. - Powyższe warto sobie przypomnieć, znać, mieć pojęcie...
 • na wzgórzu ruiny klasztoru o.o. karmelitów bosych, z murami obronnymi, studniami, wspaniałymi dziedzińcami, schodami. Nocami ponoć straszą duchy, m.in. mnich w procesjach. W 2011r. wyremontowano bramę główną /zdjęcie - przed remontem/.
 • na tarasie widokowym - osadzonym na wieży klasztornej, tu : "wieczorową porą" a w dole rzeka Osława - opływa klasztorne wzgórze Marymont i dalej po lewej jasna bryła cerkwi grecko-katolickiej w Wielopolu - na planie krzyża z centralną kopułą, polecam inne zdjęcia w tej galerii prezentujące tą cerkiew.
 • Zagórz
 • w lesie na Hanusiskach zbiorowa mogiła - tu - w jarze - 26 lipca 1944r. Niemcy pozbawili życia ok. 36 osób - tam też matki z dziećmi - przywiezione z sanockiego więzienia, no jest pomnik nagrobny, krzyż, płotek - teraz przed Świętem Zmarłych otoczenie uporządkowane, wykoszone, odnosi się wrażenie że miejsce trochę zapomniane ale kto chce to trafi - chcieć trza !
 • przy mogile ofiar zbrodni dokonanej w dniu 26 lipca 1944r. - tu były wcześniej przygotowane doły, tu dowożono więźniów sanockiego więzienia - ok. 36 osób, to jest Las Hanusiska ! Niedaleko stąd - ok. 5 km - tam na Wzgórzu Gruszka podczas jedne egzekucji zginęło 112 osób - jeden podczas transportu zbiegł i tu jeden ocalał - amunicji brakło ! Polecam też galerię m. Tarnawa Górna.
 • z serpentyn drogi krajowej - widok na Zasław a hen za Sanem pasmo Gór Sanocko- Turczańskich. W Zasławiu podczas okupacji był obóz dla Żydów, tam poniosło śmierć ok. 10 tysięcy a ok. 5 tys. wywiezionych zostało do Bełżca - w tej galerii jest zdjęcie przedstawiające pomnik na wspomnienie tych dziejów, tego miejsca, tych ofiar. Zapraszam też do galerii : Markowa, Rymanów, Lesko, Poraż, Sanok, Trepcza.
 • tu skraj Lasu Hanusiska - tu też na solidnym słupku tablica ze strzałką, kieruje do Miejsca Pamięci Narodowej - więcej w innych opisach. Przy temacie : zapraszam do galerii m. Sanok a tam na dzielnicę Olchowce, na starą strzelnicę - i tam do opisów zdjęć, ponadto do m. Iwonicz - tam na wzgórza do Lasku Grabińskiego - i też do opisów zdjęć.
 • na pamiątkę ocalenia - kapliczka z figurką Matki Boskiej, to od p. Michała Pałasza - on jedyny ocalał - zbiegł z miejsca straceń bo Niemcowi brakło na moment amunicji i zmieniał magazynek z nabojami, więźniowie tu przewiezieni z więzienia sanockiego byli przed śmiercią rozpętani z drutów i on uciekł śmierci - było zamieszanie, pogoń, strzały - ocalał ! - było to 26 lipca 1944r.
 • kościół z nietypową ośmioboczną nawą - tzw. ruina stała, chociaż prace trwają na murach klasztornych i wiele wokół, ale to ogromny kompleks i tam foresterium, cele mnichów, kordegarda, szpital, budynek gościnny, wirydarz, studnia, potężne lochy - w nich krypty grobowe ale i też składy soli, wina, żywności.
 • na tablicy wiedza o obozie pracy dla Żydów na terenie Zasławia, lata 1940-44, tzw. Zwangsarbeitslager Zaslaw. Przy temacie : 22.09.1941r. okupant wysłał pierwszy transport sanockich Żydów do obozu zagłady w Auschwitz.
 • słowo pisane głosi też, że w XVIII wieku, zbój Ugarek - chociaż są tacy, co sądzą że Ogarek - przed pogonią żandarmów austriackich skrył się w trumnie w krypcie grobowej klasztoru - j/w. - ale pojmany został ! Zerwał się zdemaskowany herszt i krzyknął : - jeszcze mi też tu, w trumnie, nie dasz spokoju ? ! - żandarm zaskoczony widokiem nagle ożywionego trupa - zemdlał ze strachu !...
 • kościelne mury w zespole klasztornym - podczas prac zabezpieczających i renowacyjnych, samosiejki kolorytu dodają no ale ich rozrastający system korzeniowy wnika w puste miejsca spoinowania, tam podąża woda, zamarza, rozsadza, kruszy, powoduje pęknięcia, pogłębia ruinę. Jeśli zaś trafi się brzózka - samosiejka to będzie ona uparcie intensywnie wypijać wodę z murów.
 • ruiny kościoła w zespole klasztornym karmelitańskim - pewnie dziś stan ten prezentuje się jako dużo bardziej zadawalający, ogrom prac wykonano i będą prowadzone.
 • tablica dziękczynna - ku pamięci... j/w, na murach zewnętrznych klasztornego kościoła. Tu wspomnę, iż do czasu zaborów działało w Polsce 28 klasztorów karmelitańskich z 470 zakonnikami zaś pod koniec XIXw. pozostał tylko jeden - w Czernej k. Krakowa z pięcioma osobami. - za : "Skarby Podkarpackie" nr 5/2015. Zapraszam do galerii : Czerna.
 • cegielnię w Zasławiu uruchomiono już w XVII wieku, budowę klasztoru rozpoczęto na pocz. XVIII w. - potrzebna była ogromna ilość cegły, kamienia, żwiru, piasku, gliny, wapna. Wyroby zawsze cieszyły się doskonałą renomą - n/z cegła z placu przy obiektach byłego dworu w m. Bezmiechowa Górna - zapraszam do galerii.
 • legenda mówi, że po ruinach na wieży spaceruje duch mnicha. A karmelici z Przemyśla w 1624r. jako emisariusza do oblegających miasto Tatarów wysłali z okupem ojca Makarego Demeskiego - bo znał ich język - z błaganiem, by nie palili miasta i nie zabijali mieszkańców, no i tatarski wódz chciał zmusić mnicha do ucałowania stopy - ten odmówił - odparł, że cześć przysługuje tylko Bogu - poniósł śmierć męczeńską.
 • dziś najlepiej zachowany jest barokowy kościół pw. Zwiastowania NMP. O tym miejscu w swojej twórczości pisał m.in. Zygmunt Kaczkowski - bard szlachty Ziemi Sanockiej /polecam galerię i opisy m. Bereżnica Wyżna/. W 1851r. ukazała się jego "Bitwa i Chorążankę" - jej bohaterem jest szlachcic Marcin Nieczuja Ślaski - zawadiaka, spoczywa pod wielką kamienną płytą u wejścia do tego kościoła.
 • w drodze do zespołu klasztornego - znaki poprowadzą, my będziemy zwiedzać, zdjęcia robić, komentować, podziwiać i chwalić postęp prac rekonstrukcyjnych, zabezpieczających, konserwatorskich - zapraszam do galerii !
 • mroczno, n/z na jednej z kościelnych wież - platforma widokowa, kontury brył klasztornych odczytujemy, dolinę Osławy oswajamy.
 • od kościoła do klasztoru prowadzi Droga Krzyżowa - n/z Stacja IV : Jezus spotyka swoją Matkę. To Ona, cierpiąca Mater Dolorosa pod krzyżem podczas ukrzyżowania Chrystusa trwać będzie...
 • klasztorny zespół stanowi też scenerię w realizacji sesji fotograficznych dla nowożeńców - wzgórze Marymont ożyło, skłania do zadumy, refleksji, wyzwala inne spojrzenie i cieszy urodą przenosząc w inny świat. Pod wieczór tam być, nasycać się klimatami a brzęk dzwonka słychać - mnisi na jutrznię schodzić się będą, jedni z ogrodów, piwnic, stajni, inni cele opuszczając a inni ze szpitala...
 • karmel zagórski po pożarze w 1882r. nigdy już się nie podźwignął - mnisi wysłani do karmelu w Przemyślu, w latach 60-tych XXw. trzech karmelitów z klasztoru w Czernej starało się wykonać prace zabezpieczające, odkrzaczenia itp., jeden z ojców udał się do Ameryki fundusze / datki zbierać na ten cel wśród Polonii, na niewiele starczyło, prace przerwano - aż do teraz, co widać ! i z wieży też...
 • rewitalizowany sektor ogrodów klasztornych, podniesienie z ruin fragmentu murów wewnętrznych - oryginalne były o narysie nieregularnego pięcioboku. Klasztorny zespół zgrupowany był wokół czterech dziedzińców, n/z część dwupoziomowego, z wydzielonym owalnym tarasem. Po prawej : na historycznym postumencie statua Matki Boskiej Szkaplerznej.
 • nurt rzeki Osławy - pełen progów, szypotów, a na wzgórzu zagórski karmel - tj. klasztor Karmelitów Bosych na Marymoncie.
 • od kościoła do klasztoru prowadzi Droga Krzyżowa - n/z Stacja III : Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem.
 • Wizerunek Matki Bożej - nazywany dotąd przez lud Maryją Panią Zagórską Władczynią Bieszczad - zaś po koronacji w 2007r. otrzymał tytuł : Matki Nowego Życia. Kościół - niewielki, jednonawowy, zbudowany w 1-szej poł. XVIIIw. - pw. Wniebowzięcia NMP - podniesiony obecne do godności sanktuarium.
 • budowę klasztoru rozpoczęto na początku XVIIIw., w roku 1714 zamieszkali tu pierwsi zakonnicy, pożar wybuchł w 1822, od tego czasu kompleks klasztorny popadł w ruinę, lecz jakoś tu mnisi trwali, dopiero rozkaz cesarza austriackiego wydany w 1831r. położył ostateczny kres życiu klasztornemu - zakonnicy ewakuowali się do Przemyśla.
 • plan Zagórza na tablicy edukacyjnej przy ścieżce spacerowej - przy Osławie.
 • mury klasztorne - uzupełniane, zrekonstruowane, widoczny początkowy odcinek schodów na wieżę z tarasem widokowym, przez otwór drzwiowy - n/z - można wyjść na dawny klasztorny wirydarz i zobaczyć klasztorną część kompleksu.
 • widok z wieży, z platformy widokowej - przekazanej turystom w 2014r., ogrom prac wykonanych, zespół klasztorny po pożarze w 1822r. był opuszczony przez zakonników i popadł ostatecznie w ruinę.Zainteresowano się nim dopiero w latach 50-tych XXw. Staraniem ojca J.Prusa opracowano dokumentację i podjęto roboty zabezpieczające, polecam galerię : Czerna - tam w opisach więcej.
 • ze wzgórza klasztornego - Marymontu - widok na fragment zalesionego pasma Beskidu Leskiego, części Gór Sanocko-Turczańskich, tam na prawym brzegu Sanu : Łukawica, Manasterzec, Załuż - polecam galerie, tam Zamek na Sobieniu.
 • z wieży klasztornej - tam taras widokowy, widok na prawobrzeżne Wielopole, tam cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła, wzniesiona w 1865r., murowana, na rzucie krzyża - polecam inne jej zdjęcia, warto tam podpatrzeć i podziwiać styl bizantyjski.
 • nadgraniczna twierdza klasztorna, jako warownia posiadał ponadto załogę wojskową, był też - aż do czasów austriackich - schronieniem dla wysłużonych i ubogich żołnierzy. Wiadomo, że po wojnach napoleońskich znajdowali tu oparcie polscy patrioci i spiskowcy. Pożar był 16 czerwca 1822r.
 • Klasztor Karmelitów Bosych - od strony owalnych tarasów i dziedzińca, niegdyś otoczonych balustradą ze schodami. Poniżej był też budynek bramny, piętrowy, ze strzelnicami, w narożniku murów obronnych była wieżyczka obserwacyjna.
 • karmelitański zespół klasztorny - na wysokim i stromym wzgórzu, nad linią brzegową rzeki Osławy.
 • figura Matki Boskiej Szkaplerznej - na cokole, postument figury postawiony przed 1733r., na rzucie trójkąta, ujęty zdwojonymi pilastrami.
 • z platformy widokowej ulokowanej na jednej z wież klasztornych : widok na dolinę Osławy, widoczna cerkiew parafialna greko-katolicka pw. św. Michała, obecnie cerkiew filialna prawosławna, wzniesiona w 1836r., gruntownie odnowiona w 1925r., hen na wzgórzu odkrytym, od wschodu stromym : Krzyż Milenijny - polecam opisy przy innych zdjęciach w tej galerii.

Miejscowości w najbliższej okolicy

  Zobacz też noclegi w innych miejscowościach

  Zobacz także

  Aktualna pogoda w tym rejonie

  temp.:
  7 °C

  zobacz: Pogoda Zagórz

  Ostatnio komentowane miejsca

  • Świerczyna, foto: Remiza OSP. Świerczyna - lipiec 20112017-04-29 13:13:44

   nie jest to zdjecie z miejscowosci Kamion Pow. wielunski gmina . Wierzchlas

  • 4.00Wrocław, foto: Pomnik Friedricha Schillera w Parku Szczytnickim2017-04-28 17:32:14

   to nie to

  • 3.50Prusice, foto: Ratusz2017-04-28 16:36:52

   Gdzie te drzewa ???,gdzie ta zielen ????jakiemu debilowi to przeszkadzalo ???????????????????????...

  • Łupków, foto2017-04-27 07:59:57

   To na południe od Małkini???

  • Rudenka, foto: wchodzimy do wsi - naprawdę pełnej uroku, w bajecznej kotlince wśród zalesionych wzgórz Beskidu Leskiego, zapraszam do galerii i opisów zdjęć - warto !2017-04-26 20:09:50

   dawnych wspomnień .....

  Zgłoś błąd w działaniu strony
  lub podziel się z nami uwagami
  na temat jej funkcjonalności

  Dalej


  Nowe zasady dotyczące cookies.
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
  Więcej szczegółów znajdziesz w dziale Polityka Cookies